חברות גז לרכב

התקנת מיכל הגפ"מ, צינור הזנה ומילוי + אביזרים בתא מטען:

השלבים: