חשיבות איכות הסביבה

תוצרי פליטת שריפת בנזין ו/או דיזל כמו חלקיקי עשן שחור ומזהמים אחרים, הינם כיום גורמי זיהום האוויר הגדולים ביותר.

במחקרים שנערכו ע"י ממשלת בריטניה נמצא כי מזהמים אלו ואחרים משמשים גורמי תמותה עיקריים של כ 10,000 אנשים בשנה בבריטניה בלבד ומהווים סכנה בריאותית בכל קנה מידה.

כמו כן, קיימת כמות ניכרת מחומרים מסרטנים כגון BUTADIENE ברכבי בנזין.

השוואה לגבי איכות הבעירה של גפ"מ לעומת בנזין מראה כי הגפ"מ הינו בעל כמות אוקטן של כ '111' (אמת מידה) לעומת כמות של '98 אוקטן' (אמת מידה) שנמצא בבנזין 95 רגיל.
כתוצאה מכך, האנרגיה המתקבלת מבעירת הגז גבוהה יותר.