מערכות גפ"מ בשוק הישראלי

עד כה בישראל, לא ניתן היה לנסוע באמצעות רכבים המונעים גפ"מ. אך רק לקראת סיום שנת 2001 התפרסם צו היתר כניסה, המאפשר לרכבים מונעי גפ"מ לנסוע בכבישי ישראל.

בשל  מחירי הדלק בישראל, מומלץ לכלל הרכבים לעבור להנעת הרכב בגז אשר יביא משמעותית לחיסכון בדלק, כסף, ולשיפור איכות הסביבה.

הנסיעה ברכבי מנועי גפ"מ בתקופה האחרונה צברה תאוצה רבה הודות לאישור שניתן להקים תחנות דלק על בסיס גז. רוב חברות האנרגיה וביניהן גם חברות המובילות בתחום בישראל, הצהירו על כניסתן לתעשייה זו ועל רצונן להקים בנוסף תחנות דלק רגילות וייעודיות אשר חלקן נמצאות רק בשלבי הקמה בלבד.

שיפור עצום בתהליכי הרישוי:

משרד התחבורה קיצר את הנהלים הדרושים לקבלת אישור לתדלוק בגז. מעתה יוכל כל בעל רכב המבקש להסב את רכבו מבנזין לגז לאשר את שינוי המבנה במשרד הרישוי המקומי, בלי לעבור את כל ההליכים שנדרשו עד כה.

חברת "טרטריני אוטו" פיתחה מגוון דגמים סטנדרטיים וכן דגמים מתקדמים ביותר שתואמים את השינויים הטכנולוגים המיושמים כיום במערכות הרכב החדישות.

המערכות מתאימות למרבית הרכבים הנעים כיום בכבישים, בחלק מבעלי מנוע קרבורטור וכלה ברכבים עם מנועים מודרניים מבוקרים אלקטרונית עם הזרקה רב נקודתית.

כל המערכות מאושרות בתקנים בינלאומיים:

המערכות מתאימות למרבית הרכבים הנעים כיום בכבישים, בחלק מבעלי מנוע קרבורטור וכלה ברכבים עם מנועים מודרניים מבוקרים אלקטרונית עם הזרקה רב נקודתית.

אין צורך להחליף מכוניות, ניתן להסב להנעה בגז כל מכונית חדשה או משומשת ע"י התקנה פשוטה של המערכת.

בתום תהליך ההתקנה הרכב פועל בשתי מערכות תדלוק מקבילות (מערכת דו-דילקית), הן בדלק רגיל והן בגפ"מ.

מערכות גפ"מ בשוק הישראלי